Голова рахункової палати

Інформація про усунення порушень і недоліків, встановлених Контрольно-рахунковою палатою Новосибірської області в результаті перевірки річних звітів про виконання бюджетів високодотаціонних муніципальних утворень

Голова рахункової палати

У 2016 році Контрольно-рахунковою палатою Новосибірської області спільно з контрольно-рахунковими органами муніципальних районів була проведена перевірка річних звітів про виконання бюджетів високодотаціонних муніципальних утворень Баганского, Куйбишевського та Сузунський районів Новосибірської області за 2015 рік.

Висновок за результатами перевірки, що містить описом типових для муніципальних утворень порушень і недоліків, розміщено на сайті палати в розділі «Аналіз типових порушень»

Результати перевірки були розглянуті на засіданнях комітетів Законодавчих зборів Новосибірської області з державної політики, законодавства та місцевого самоврядування (17.01.2017) і по бюджетній, фінансово-економічної політики та власності (18.01.2017). Комітет з державної політики, законодавства та місцевого самоврядування рекомендував муніципальних утворень врахувати зауваження, викладені у висновку. Комітет з бюджетної, фінансово-економічної політики та власності рекомендував:

1) Уряду Новосибірської області врахувати пропозиції Контрольно-рахункової палати, що містяться у висновку;

2) міністерству фінансів і податкової політики Новосибірської області продовжити надання методологічної та консультаційної допомоги муніципальних утворень Новосибірської області в реалізації заходів, спрямованих на усунення порушень при складанні, затвердженні та виконанні місцевих бюджетів, ведення бюджетного обліку, формуванні звітності;

3) органам місцевого самоврядування Новосибірської області вжити додаткових заходів щодо усунення порушень і недоліків у бюджетному процесі та міжбюджетні відносини з урахуванням результатів контролю і пропозицій Контрольно-рахункової палати Новосибірської області.

Вжити заходів щодо усунення порушень також рекомендовано на засіданнях Ради муніципальних утворень Новосибірської області (12.01.2017) і Ради із взаємодії Законодавчих Зборів Новосибірської області з представницькими органами муніципальних районів і міських округів Новосибірської області (23.05.2017).

- напрямок главам муніципальних утворень листи Контрольного управління НСО про необхідність здійснення внутрішнього муніципального фінансового контролю, внутрішнього фінансового контролю та внутрішнього фінансового аудиту (до 01.07.2017);

- доведення до глав муніципальних утворень письмових роз'яснень Міністерства фінансів НСО про порядок зарахування окремих видів адміністративних штрафів до бюджетів (до 01.06.2017);

- напрямок главам муніципальних утворень методичних рекомендацій Міністерства фінансів НСО щодо приведення зведених бюджетних розписів місцевих бюджетів, бюджетних розписів головних розпорядників коштів місцевих бюджетів у відповідність до вимог статей 217, 219.1 БК РФ, бюджетних кошторисів у відповідність до вимог статей 221 БК РФ, Наказу Мінфіну РФ від 20.11.2007 № 112н (до 01.06.2017);

- розгляд пропозицій Контрольно-рахункової палати Новосибірської області по внесенню уточнень до Методичних рекомендацій щодо формування районних фондів фінансової підтримки поселень (до 01.07.2017);

- прийняття і приведення у відповідність до чинного законодавства муніципальних правових актів, що регламентують порядок здійснення внутрішнього муніципального фінансового контролю, внутрішнього фінансового контролю та внутрішнього фінансового аудиту (до 01.07.2017);

- приведення рішень про бюджетний процес в муніципальних утвореннях у відповідність до вимог статей 184.1, 184.2 БК РФ (до 01.07.2017);

- приведення реєстрів видаткових зобов'язань у відповідність до вимог статті 87 БК РФ, наказу Мінфіну РФ від 01.07.2015 № 103н (до 01.06.2017);

- приведення зведених бюджетних розписів місцевих бюджетів, бюджетних розписів головних розпорядників коштів місцевих бюджетів у відповідність до встановлених вимог (до 01.06.2017);

- приведення порядків надання субсидій з місцевих бюджетів у відповідність до загальних вимог, встановлених статтею 78 БК РФ, Постановою Уряду РФ від 06.09.2016 № 887 (до 01.05.2017).

За інформацією Міністерства фінансів НСО, голови муніципальних утворень повідомили про виконання пунктів плану щодо приведення правових актів і документів у відповідність до встановлених вимог у встановлені терміни (крім р.п. Кольцово, в якому внесення змін до положення про бюджетний процес заплановано на осінню сесію) .

У відповідях на уявлення адміністрації поселень повідомили, що ними було вжито необхідних для усунення порушень та недоліків заходів. Прийнято відсутні правові акти, що регулюють бюджетний процес. Скасовано неправомірно встановлені пільги по місцевих податках. Призначено контрактні керуючі. Усунуто порушень в бюджетному обліку і звітності.

Всього за результатами розгляду подань прийнято більше 80 муніципальних правових актів, 20 посадових осіб місцевих адміністрацій притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Адміністраціям поселень було запропоновано укласти угоди про передачу повноважень фінансового органу поселення районної адміністрації. У Сузунському районі підготовлені необхідні для укладення угод рішення рад депутатів. Лист з пропозицією про зміну практики централізації повноважень фінансових органів поселень також було направлено в Міністерство фінансів НСО.

Крім того, в більшості поселень керівники фінансових органів не відповідають кваліфікаційним вимогам (керівником фінансового органу частини вважається глава поселення, який фактично не виконує відповідні повноважень. У відповідях на уявлення адміністрації поселень повідомили, що функції керівника фінансового органу покладено на посадових осіб, які мають необхідну кваліфікацію (як правило, головного бухгалтера адміністрації).

Оскільки дотримання зазначених нормативів відповідно до ст.136 БК РФ є умовою отримання міжбюджетних трансфертів, їх порушення утворює склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст.15.15.3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відносно глав 6-ти поселень були складені протоколи про адміністративні правопорушення, за результатами розгляду яких мировими суддями були накладені штрафи в розмірі 30 тис.руб.

В ході раніше проведених заходів палата неодноразово відзначала, в поселеннях з невеликою чисельністю населення норматив явно недостатній для фінансування необхідних витрат на утримання органів місцевого самоврядування. Так, для поселення з населенням 200 чол. сума витрат на утримання адміністрації за нормативом в 5 разів менше, ніж в поселеннях із чисельністю населення 1000 чоловік., проте фактична чисельність працівників адміністрації та витрати в такій пропорції зменшаться. З урахуванням позиції палати, викладеної в протоколах, мирові судді Куйбишевського району прийняли рішення не залучати до відповідальності глав поселень по 3-м протоколам (оскільки у них не було можливості забезпечити виконання адміністрацією покладених на неї повноважень при дотриманні встановленого нормативу).

За інформацією Міністерства фінансів НСО, для усунення цього порушення було прийнято Постанову Уряду Новосибірської області від 31.01.2017 № 20-п, що встановлює принципи формування витрат на утримання органів місцевого самоврядування. Нові постанови передбачає залежність нормативу від двох показників: чисельності населення і доходів місцевого бюджету (податків і дотацій). Це призведе до збільшення обсягу нормативних витрат на утримання органів місцевого самоврядування.

Однак слід зазначити, що доходи місцевого бюджету також залежать від чисельності населення (зокрема, заснована частина дотації також розподіляється пропорційно чисельності населення). У зв'язку з цим при застосуванні нових норматив значне число порушень може зберегтися. Пропозиції палати щодо вдосконалення підходів до встановлення нормативів будуть розглянуті на засіданні робочої групи Міністерства фінансів НСО з міжбюджетних відносин.

Для усунення цього порушення палата запропонувала поселенням припинити здійснення повноважень з адміністрування доходів від штрафів, що накладаються адміністративною комісією поселення, а також передати залишки розрахунків за штрафами адміністрації району. Адміністраціям районів запропоновано отримати від адміністративних комісій поселень документи по їх діяльності, в т.ч. невиконані постанови про накладення штрафів, і відобразити в обліку і звітності відповідну заборгованість.

Слід також зазначити, що оскільки доходи від адміністративних штрафів, встановлених обласним законодавством, відображаються за кодами класифікації доходів з елементом 02 «бюджет суб'єкта РФ», бюджетна звітність про їх адмініструванні повинна представлятися головному адміністраторові доходів обласного бюджету - Міністерству юстиції НСО. Адміністрування доходів від зазначених штрафів було присвячено одне з зайнятої курсів підвищення кваліфікації, організованих Адміністрацією Губернатора та Уряду НСО для працівників органів місцевого самоврядування.

Крім того, до бюджетів ряду поселень Сузунський району були зараховані адміністративні штрафи за порушення, обласних правових актів, які повинні були зараховуватися до обласного бюджету. За пропозицією палати адміністраціями району та поселень було вжито заходів для зарахування цих сум до обласного бюджету.

У Сузунському районі за пропозицією палати поселення і район розірвали угоди про передачу повноважень з бухгалтерського обслуговування і уклали відповідні цивільно-правові договори на надання послуг. У Баганского районі розірвані договори матеріальної відповідальності, укладені з працівниками районного установи і розглядається питання про правові підстави закріплення майна за районним установою.

За пропозицією палати плата за наймання муніципальних житлових приміщень стала перераховуватися підприємствами до місцевого бюджету.

Інформація про ознаки порушення законодавства про захист конкуренції при наданні субсидій спрямована в Управління Федеральної антимонопольної служби по Новосибірській області. Рішення за результатами розгляду інформації в частині перевірених у 2016 році поселень ще не приймалися. За результатами розгляду інформації, спрямованої в минулі роки, Управлінням Федеральної антимонопольної служби по НСО винесено 4 приписи і попередження про усунення порушень законодавства про захист конкуренції.

Стаття 5. Голова Рахункової палати і заступник Голови Рахункової палати

Голова Рахункової палати призначається на посаду Державною Думою строком на шість років. Постанова про призначення Голови Рахункової палати приймається Державною Думою більшістю голосів від загального числа депутатів Державної Думи.

Головою Рахункової палати може бути громадянин Російської Федерації, який має вищу освіту і досвід професійної діяльності в галузі державного управління, державного контролю, економіки, фінансів.

Голова Рахункової палати не може входити до родинних відносинах з Президентом Російської Федерації, Головою Ради Федерації і Головою Державної Думи, Головою Уряду Російської Федерації, Керівником Адміністрації Президента Російської Федерації, Генеральним прокурором Російської Федерації, Головою Конституційного Суду Російської Федерації, Головою Верховного Суду Російської Федерації і головою Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації.

Голова Рахункової палати:

здійснює керівництво діяльністю Рахункової палати та організує її роботу відповідно до Регламенту Рахункової палати;

вносить на розгляд Раді Федерації та Державній Думі спільно з заступником Голови Рахункової палати звіти про роботу Рахункової палати;

представляє Рахункову палату у органах державної влади Російської Федерації і за кордоном.

На виконання покладених на нього повноважень Голова Рахункової палати видає накази і розпорядження, здійснює прийом і звільнення працівників апарату Рахункової палати, укладає господарські та інші договори.

Голова Рахункової палати має право брати участь в засіданнях Ради Федерації і Державної Думи, їх комітетів і комісій, Уряду Російської Федерації, Президії Уряду Російської Федерації.

Голова Рахункової палати не може бути депутатом Державної Думи, членом Уряду Російської Федерації, займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.

Заступник Голови Рахункової палати призначається на посаду Радою Федерації терміном на шість років. Постанова про призначення заступника Голови Рахункової палати приймається більшістю голосів від загального числа депутатів (членів) Ради Федерації.

Заступником Голови Рахункової палати може бути громадянин Російської Федерації, який має вищу освіту і досвід професійної діяльності в галузі державного управління, державного контролю, економіки, фінансів.

Заступник Голови Рахункової палати не може входити до родинних відносинах з Президентом Російської Федерації, Головою Ради Федерації і Головою Державної Думи, Головою Уряду Російської Федерації, Керівником Адміністрації Президента Російської Федерації, Генеральним прокурором Російської Федерації, Головою Конституційного Суду Російської Федерації, Головою Верховного Суду Російської Федерації і Головою Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації.

Заступник Голови Рахункової палати виконує посадові обов'язки відповідно до Регламенту Рахункової палати, виконує за відсутності Голови Рахункової палати його функції, за дорученням Голови Рахункової палати представляє Рахункову палату у органах державної влади Російської Федерації і за кордоном.

Заступник Голови Рахункової палати має право брати участь в засіданнях Ради Федерації і Державної Думи, їх комітетів і комісій, Уряду Російської Федерації, Президії Уряду Російської Федерації.

Заступник Голови Рахункової палати не може бути депутатом Державної Думи, членом Уряду Російської Федерації, займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.

Правовий статус Рахункової Палати Російської Федерації

Правовий статус Рахункової Палати Російської Федерації

Політика в сфері економіки будь-якої держави сучасності здійснюється за допомогою фінансово-кредитних «важелів». Одним з найважливіших «важелів» в сфері економіки є фінансовий контроль. Саме для здійснення фінансового контролю в Російській Федерації Конституцією був передбачений вищий орган такого контролю - Рахункова Палата Російської Федерації.

Перші положення правового статусу Рахункової Палати встановлені в Конституції Російської Федерації стаття 101 частина 5, в якій мовиться, що Рахункова Палата створена для «здійснення контролю за виконанням федерального бюджету» .¹ У тій же статті зазначено, що утворюють Рахункову Палату Рада Федерації і Державна Дума. У статті 102 Конституції Російської Федерації встановлюється, що Рада Федерації призначає заступника Голови Рахункової палати та половину її аудитів. У статті 103 встановлено, що Голови Рахункової Палати і половину її аудиторів призначає Державна Дума. Ці три статті є вичерпним переліком того, що говориться про Рахункову Палату в Конституції. Склад же і порядок її діяльності, відповідно до статті 101 Конституції Російської Федерації, визначається федеральним законом. Даним законом є федеральний закон «Про Рахункову Палати Російської Федерації» від 11 січня 1995 року.

Тема даної курсової роботи «Правовий статус Рахункової Палати Російської Федерації» є актуальною, особливо в практичній частині - Рахункова Палата є постійно діючим і реально ефективним органом в структурі державної влади. Також актуальність в практичній частині викликана тим, що «влада гаманця» і контроль за ним відповідно мають дуже важливе значення в структурі державної влади.

Літератури і наукових досліджень щодо правового статусу Рахункової Палати видано мало. Це пов'язано з безліччю причин, основними з яких є нетривалий час існування даного органу в структурі державної влади.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є правовий статус Рахункової Палати Російської Федерації.

Предметами дослідження є, принципи роботи, склад, структура, види діяльності, повноваження Рахункової Палати Російської Федерації, правові акти про Рахункову Палату.

Емпіричною основою роботи є статті в «Российской газете», підручники з фінансового права Хімічёвой Н.І., Шаврова А.В та інші. Також в роботі використовувалися Конституція Російської Федерації, Федеральний закон «Про статус Рахункової Палати Російської Федерації», Регламент Рахункової Палати, деяких актів Рахункової Палати (аналітичні записки) і т.д.

Метою, яку я спробую досягти в цій роботі, є опис правового статусу Рахункової Палати Російської Федерації, розкриття його значення в структурі державної влади. Завданнями є:

- опис структур і складу Рахункової палати за

- опис видів діяльності Рахункової Палати;

- опис принципів і завдань Рахункової Палати.

У першому розділі даної курсової роботи спробую розкрити поняття державного фінансового контролю, порядок формування і склад Рахункової Палати, статус і принципи роботи Рахункової Палати, структуру Рахункової Палати.

У другому розділі спробую розкрити завдання діяльності Рахункової Палати, компетенцію Рахункової Палати, види діяльності Рахункової Палати.

Глава 1. Рахункова Палата Російської Федерації як орган державного фінансового контролю

1.1. Поняття і значення фінансового контролю

Фінансовий контроль являє собою контроль за акумуляцією, розподілом і використанням ресурсів всіх інститутів фінансової сістеми.¹ Наявність фінансового контролю об'єктивно обумовлено тим, що фінансам як економічної категорії притаманні не тільки розподільча, а й контрольна функції. Тому використання державою фінансів для вирішення своїх завдань обов'язково передбачає проведення з їх допомогою контролю за ходом виконання цих завдань.

Фінансовий контроль можна розглядати в двох аспектах:

1) як строго регламентовану діяльність спеціальних контролюючих органів за дотриманням фінансового законодавства та фінансової дисципліни всіх економічних суб'єктів;

2) як невід'ємний елемент управління фінансами та грошовими потоками для забезпечення доцільності та ефективності фінансових операцій.

Фінансовий контроль притаманний всім фінансово-правових інститутів. Тому крім загальних фінансово-правових норм, що регулюють організацію і порядок проведення фінансового контролю в цілому, є норми, що передбачають його специфіку в окремих фінансово-правових інститутах.

Основний зміст фінансового контролю у відносинах, регульованих фінансовим правом, полягає в наступному:

а) перевірка виконання фінансових зобов'язань перед державою та органами місцевого самоврядування з боку організацій та громадян;

¹ «Фінансове право Росії», Шавров А.В. Москва, 2004, стор. 15.

б) перевірка правильності використання державними і муніципальними підприємствами, установами, організаціями знаходяться в їх господарському віданні або оперативному управлінні, грошових ресурсів (бюджетних і власних коштів, банківських позичок, позабюджетних та інших засобів);

в) перевірка дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і зберігання грошових коштів підприємствами, організаціями, установами;

г) виявлення внутрішніх резервів виробництва - можливостей підвищення рентабельності господарства, зростання продуктивності праці, прискорення оборотності оборотних коштів, більш економного та ефективного використання матеріальних і грошових коштів;

д) усунення та попередження порушень фінансової дисципліни.

Об'єктами фінансового контролю є рух грошових коштів в процесі акумулювання, розподілу і використання публічних грошових фондів, а також матеріальні, трудові та інші ресурси.

Предметом контролю виступають валютні і касові операції, кошторису підприємств, податкові декларації, операції з бюджетними коштами, бухгалтерська документація і т.д.

Суб'єктами фінансового контролю виступають муніципальні і державні органи, а також деякі недержавні організації та установи, які наділені повноваженнями проводити заходи по перевірці дотримання фінансового законодавства

В результаті реалізації завдань фінансового контролю зміцнюється фінансова дисципліна, що виражає одну зі сторін законності. Фінансова дисципліна - це чітке дотримання встановлених розпоряджень і порядку

¹ Крохина Ю.А. Фінансове право Росії, М., 2008, стор. 136

освіти, розподілу і використання грошових фондів держави, суб'єктів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ. Вимоги фінансової дисципліни розповсюджуються не тільки на підприємства, організації, установи, громадян, а й на державні органи влади, органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

З цього випливає що, фінансовий контроль забезпечує інтереси держави, а також сприяє дотриманню прав та інтересів конкретних громадян, підприємств, установ (наприклад, контроль за дотриманням законодавства про надання пільг по платежах до бюджету, за правильністю справляння податків і т.д.).

Однак об'єкт фінансового контролю не обмежується перевіркою тільки коштів. В кінцевому підсумку він означає контроль за використанням матеріальних, трудових, природних та інших ресурсів країни, оскільки в сучасних умовах процеси виробництва і розподілу опосередковуються грошовими відносинами.

Ефективність фінансового контролю передбачає необхідність глибокого економічного аналізу фінансово-господарської діяльності, розробки контролюючими органами пропозицій щодо поліпшення якості роботи перевіряються організацій.

В умовах переходу до ринкових відносин, господарської самостійності підприємств, організацій, установ посилюється значення повсякденного внутрішньогосподарського самоконтролю, контролю власників.

Глибшим, неформальним став контроль з боку представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування за фінансовою діяльністю виконавчої влади. В їхній системі створюються спеціальні контрольні органи.

Перетворення в системі банків і їх діяльності стосовно особливостей ринкових відносин зумовили зміни в контрольних функціях банків.

Законодавство визначає форми взаємодії органів, які здійснюють фінансовий контроль з правоохоронними органами з метою посилення його ефективності, що має важливе значення в зв'язку зі зростанням злочинності в економічній сфері.

Таким чином, фінансовий контроль - це контроль за фінансовою діяльністю всіх економічних суб'єктів (держави, підприємств, установ, організацій), що здійснюється законодавчими та виконавчими органами влади всіх рівнів, а також спеціально створеними установами за допомогою особливих методів, що включають набір спеціальних прийомів і способів дій контролерів, що дозволяє їм вирішити поставлені завдання.

1.2. Порядок формування і склад Рахункової палати

Голова Рахункової палати призначається на посаду Державною Думою строком на шість років за поданням Президента Російської Федерації. Постанова про призначення Голови Рахункової палати приймається Державною Думою більшістю голосів від загального числа депутатів Державної Думи. Пропозиції про кандидатів можуть вносити Президенту фракціями в Державній Думі, комітетами або однієї п'ятої від загальної частини депутатів Державної Думи. Кандидатура на нове призначення Голови Рахункової Палати повинна бути вносяться Президенту не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну повноважень чинного Голови Рахункової Палати. У разі дострокового звільнення з посади Голови Президент протягом двох тижнів пропонує кандидатуру на цю посаду. У разі відхилення кандидатури Державною Думою Президент вносить наступну кандидатуру на протязі двох тижнів, причому він має право повторно пропонувати одне і те ж обличчя в якості кандидата на дану посаду.

Головою Рахункової палати може бути громадянин Російської Федерації, який має вищу освіту і досвід професійної діяльності в галузі державного управління, державного контролю, економіки, фінансів.

Заступник Голови Рахункової палати призначається на посаду Радою Федерації терміном на шість років за поданням Президента Російської Федерації. Постанова про призначення заступника Голови Рахункової палати приймається більшістю голосів від загального числа депутатів (членів) Ради Федерації. Пропозиції про кандидатів можуть вносити Президенту комісії, комітети або однієї п'ятої від загальної частини депутатів Ради Федерації. Кандидатура на нове призначення Голови Рахункової Палати повинна бути вносяться Президенту не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну повноважень чинного заступника Голови Рахункової Палати. У разі дострокового звільнення з посади заступника Голови Президент протягом двох тижнів пропонує кандидатуру на цю посаду. У разі відхилення кандидатури Радою Федерації Президент вносить наступну кандидатуру на протязі двох тижнів, причому він має право повторно пропонувати одне і те ж обличчя в якості кандидата на дану посаду.

Вимоги до кандидата на пост заступника голови Рахункової Палати збігаються з вимогами до Голови Рахункової палати.

Аудитори Рахункової палати - посадові особи, які очолюють певні напрямки діяльності Рахункової палати, які охоплюють комплекс, групу або сукупність ряду прибуткових або видаткових статей федерального бюджету, об'єднаних загальним призначенням. Конкретний зміст напрямки діяльності Рахункової палати, очолюваного одним з аудиторів Рахункової палати, встановлюється Колегією Рахункової палати.

Аудиторами Рахункової палати може бути призначені громадяни Російської Федерації, які мають вищу освіту та досвід професійної діяльності в галузі державного контролю, економіки, фінансів.

При формуванні Рахункової палати Рада Федерації і Державна Дума призначають по шість аудиторів терміном на шість років. Кандидатури на посади аудиторів вносить на розгляд Президент. У разі відхилення кандидатур або кандидатури він протягом двох тижнів представляє нові кандидатури, причому право представляти одних і тих же осіб.

Колегія Рахункової палати - орган, утворений для розгляду питань планування і організації роботи Рахункової палати, методології контрольно-ревізійної діяльності, звітів та інформаційних повідомлень, які направляються Раді Федерації та Державній Думі.

До складу Колегії Рахункової палати входять Голова Рахункової палати, заступник Голови Рахункової палати і аудитори Рахункової палати.

Апарат Рахункової палати складається з інспекторів Рахункової палати та інших штатних співробітників. У службові обов'язки інспекторів Рахункової палати входить безпосередня організація і проведення контролю в межах компетенції Рахункової палати.

Структуру і штатний розпис апарату Рахункової палати затверджує Колегія Рахункової палати за поданням Голови Рахункової палати в межах коштів на утримання Рахункової палати.

Рахункова палата РФ складається з колегії і апарату. Колегія розглядає питання організації роботи, а також звіти та повідомлення. Голова (а в його відсутність - його заступник) здійснює керівництво Рахунковою палатою, організовує її роботу, аудитори очолюють певні напрямки діяльності. Апарат складається з інспекторів (які безпосередньо організовують і проводять контроль) та інших штатних працівників.

Таким чином, Рахункова Палата Російської Федерації формується законодавчою і виконавчою владою, до кандидатів до складу Рахункової Палати висунуті певні вимоги. Це говорить про важливість даного органу в структурі публічної влади в РФ.

1.3. Статус і принципи роботи Рахункової Палати Російської Федерації

Основні положення статусу Рахункової Палати Російської Федерації визначені в Законі «Про Рахункову Палаті Російської Федерації» .¹

Згідно з ним Рахункова палата Російської Федерації є постійно діючим органом державного фінансового контролю, що утворюються Федеральними Зборами Російської Федерації і підзвітним йому.

У своїй діяльності Рахункова палата керується Конституцією Російської Федерації, справжнім Федеральним законом, іншими законами Російської Федерації. В рамках завдань, визначених чинним законодавством, Рахункова палата має організаційної та функціональної незалежністю.

Рахункова палата є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба Російської Федерації і зі своїм найменуванням.

Діяльність Рахункової палати не може бути припинена в зв'язку з розпуском Державної Думи.

Місцезнаходження Рахункової палати - місто Москва.

Всі співробітники Рахункової Палати також мають певний статус: Голова Рахункової палати, заступник Голови Рахункової палати і аудитори Рахункової палати не можуть бути затримані, заарештовані, притягнуто до кримінальної відповідальності без згоди тієї палати Федеральних Зборів Російської Федерації, яка їх призначила на посада в Рахункову палату.

Кримінальну справу щодо Голови Рахункової палати, заступника Голови Рахункової палати або аудиторів Рахункової палати може бути порушено лише Головою Слідчого комітету при прокуратурі Російської Федерації.

Інспектор Рахункової палати при виконанні ним службових обов'язків не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності без згоди Колегії

¹ ФЗ «Про Рахункову Палаті Російської Федерації», «Российская газета», № 9 - 10, 14.01.1995.

Вплив на посадових осіб Рахункової палати з метою перешкодити виконанню ними своїх службових обов'язків або добитися прийняття рішення на чиюсь користь, які насильницькі дії, образи, а так само наклеп або поширення перекрученої інформації про виконання ними службових обов'язків тягнуть за собою відповідальність, встановлену законодавством Російської Федерації.

Голова Рахункової палати, заступник Голови Рахункової палати і аудитори Рахункової палати мають гарантіями професійної незалежності. Вони можуть бути достроково звільнені з посади рішенням тієї палати Федеральних Зборів Російської Федерації, яка їх призначила, у випадках:

а) порушення ними законодавства Російської Федерації або вчинення зловживань по службі, якщо за таке рішення проголосує більшість від загального числа відповідно членів Ради Федерації або депутатів Державної Думи;

б) особистої заяви про відставку;

в) визнання їх недієздатними набрав законної сили рішенням суду;

г) досягнення ними віку 65 років;

д) формування палати Федеральних Зборів Російської Федерації нового скликання, при цьому рішення про дострокове припинення повноважень Голови Рахункової палати, заступника Голови Рахункової палати, аудиторів Рахункової палати може бути прийнято відповідної палатою Федеральних Зборів Російської Федерації нового скликання не раніше ніж через шість місяців після початку її роботи, якщо за таке рішення проголосує більшість від загального числа відповідно членів Ради Федерації або депутатів Державної Думи.

Подання про звільнення з посади Голови Рахункової палати і посади заступника Голови Рахункової палати вносить до відповідних палати Федеральних Зборів Російської Федерації Президент Російської Федерації.

Статус Рахункової Палати також визначають інші нормативні акти.

У ст. 3 того ж закону вказані принципи роботи Рахункової Палати:

Законність - виражається в дотриманні Рахункової палатою законів і розпоряджень органів державної влади на Російської Федерації на те уповноважених при здійсненні своєї діяльності;

Об'єктивності - характеризується складом перевіряються документів економічного суб'єкта, достатнім для отримання об'єктивної оцінки їх достовірності або недостовірності;

Незалежності - виражається в свободі своєї діяльності при здійсненні функцій для яких була створена. Забезпечується різними способами, такими як обдарування певного статусу працівникам Рахункової Палати, порядок формування, при якому відбувається участь декількох гілок влади, фінансування тільки виключно з коштів федерального бюджету;

Гласності - характеризується в прозорості дій Рахункової Палати під час здійснення своїх функцій. Основними формами забезпечення гласності в діяльності Рахункової палати є:

- подання до Ради Федерації і Державної Думи щорічного звіту про роботу Рахункової палати; оперативних звітів про виконання федерального бюджету за квартал, півріччя і за рік; звітів про результати проведених заходів; висновків або письмових відповідей на підставі запитів Президента Російської Федерації, доручень Ради Федерації або Державної Думи, запитів комітетів і комісій Ради Федерації або Державної Думи, запитів членів Ради Федерації або депутатів Державної Думи, запитів органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;

- направлення інформації за результатами заходів, проведених Рахунковою палатою, на адресу Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, посадових осіб органів державної влади;

- направлення матеріалів за результатами заходів до правоохоронних органів;

- опублікування щорічного звіту про роботу Рахункової палати;

- публікація матеріалів (інформаційних повідомлень, звітів та ін.) за результатами заходів та інших відомостей про діяльність Рахункової палати в Бюлетені Рахункової палати Російської Федерації, а також в інформаційних виданнях Ради Федерації і Державної Думи;

- прес-конференції за підсумками роботи Рахункової палати за квартал, півріччя, рік, а також у зв'язку із завершенням найважливіших заходів. Прес-конференції за дорученням Колегії проводять Голова Рахункової палати, заступник Голови Рахункової палати і аудитори Рахункової палати. Інспектори і інші співробітники апарату Рахункової палати залучаються до участі в прес-конференціях Головою Рахункової палати, заступником Голови Рахункової палати і аудиторами Рахункової палати;

- брифінги Рахункової палати з найважливіших проблем її діяльності проводяться в тому ж порядку, що і прес-конференції;

- напрямок від імені Рахункової палати для опублікування в ЗМІ прес-релізів, інформаційних повідомлень, текстів статей та інших матеріалів; за рішенням Колегії згадані матеріали підписуються уповноваженими членами Колегії;

- публікація матеріалів про діяльність Рахункової палати в інформаційних виданнях ІНТОСАІ, ЄВРОСАІ, АЗОСАІ, а також в друкованих органах контрольних і рахункових органів зарубіжних країн.

Таким чином, що Рахункова Палата є органом базуються в своїй діяльності на певні принципи і має певний законом статус вищого органу державного фінансового контролю, співробітники Рахункової Палати мають також спеціальний статус.

1.4. Структура Рахункової Палати

Питання про структуру Рахункової Палати вирішені законодавцем ФЗ «Про Рахункову Палаті Російської Федерації» і в «Регламенті Рахункової Палати». ¹

Регламент Рахункової Палати визначає:

Внутрішні питання діяльності Рахункової Палати Російської Федерації;

Розподіл обов'язків між аудиторами Рахункової палати та зміст очолюваних ними напрямків діяльності Рахункової Палати;

Функції та взаємодія структурних підрозділів апарату Рахункової палати за

Порядок ведення справ;

Порядок підготовки і проведення заходів усіх видів і форм контрольної чи іншої діяльності;

Визначає посадові обов'язки Заступника Голови Рахункової Палати;

Встановлює компетенцію аудиторів Рахункової Палати, в межах якої вони самостійно всі питання організації діяльності очолюваних ними напрямів і несуть відповідальність за її результати.

На заступника Голови Рахункової палати покладається:

організація експертно-аналітичної діяльності, в тому числі підготовка висновків на проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і проект федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік;

координація контрольно-ревізійної діяльності аудиторів Рахункової палати при здійсненні ними спільних контрольних заходів.

виконує за відсутності Голови Рахункової палати його функції;

¹ «Регламент Рахункової Палати» Постанова Колегії Рахункової Палати №8 від 4.04.2003 р

за дорученням Голови Рахункової палати представляє Рахункову

палату в органах державної влади і за кордоном;

представляє спільно з Головою Рахункової палати звіт про роботу Рахункової палати Ради Федерації і Державної Думи;

представляє спільно з Головою Рахункової палати на розгляд Колегії Рахункової палати Регламент і зміст напрямків діяльності, очолюваних аудиторами Рахункової палати.

Голова Рахункової Палати:

- Здійснює керівництво Рахункової палати відповідно до її Регламентом;

- Вносить на розгляд Раді Федерації та Державній Думі разом з Заступником Голови Рахункової Палати звіти про роботу Рахункової палати за

- На виконання покладений на нього повноважень видає накази і розпорядження, приймає і звільняє співробітників Рахункової палати за

- Має право бути присутнім на засідання Державної Думи, Ради Федерації та Уряду Російської Федерації.

Заступник Голови Рахункової палати на виконання своїх посадових обов'язків підписує розпорядження і дає доручення в межах компетенції, визначеної Законом «Про Рахункову палату Російської Федерації» і Регламентом.

Наступним важливим особою є аудитор Рахункової Палати. Компетенція аудитора Рахункової палати випливає з необхідності всебічної організації роботи очолюваного аудитором напрямки діяльності Рахункової палати, яке охоплює комплекс, групу або сукупність ряду прибуткових або видаткових статей федерального бюджету, об'єднаних єдністю призначення, а також доходів і витрат державних позабюджетних фондів.

Аудитор Рахункової Палати здійснює розробку загальної концепції роботи з відповідного напряму діяльності включаючи:

А) визначення конкретної спеціалізації напрямки діяльності шляхом розподілу обов'язків і розмежування об'єктів контролю з іншими напрямками діяльності;

Б) визначення обсягу, змісту і форм контрольної, експертно-аналітичної та методичної роботи;

В) визначення конкретних функцій і порядку взаємодії структурних підрозділів апарату Рахункової палати, керівництво діяльністю якими покладено на аудитора Рахункової палати.

Аудитор Рахункової Палати вносить розроблену концепцію роботи очолюваного ним напрямки діяльності на розгляд Колегії Рахункової Палати.

Колегії Рахункової Палати проводять засідання відповідно до плану роботи Рахункової палати не рідше одного разу на місяць. Головує на засідання Колегії Голова Рахункової Палати. Рішення, прийняті Колегією Рахункової Палати є обов'язковими для посадових осіб і працівників Рахункової Палати, але не можуть обмежувати їх права і повноваження.

Апарат Рахункової Палати складається з інспекторів та інших посадових осіб. За допомогою даного органу проводяться контрольні заходи. Інспектори Рахункової Палати мають повноваження при здійсненні бюджетно-фінансового контролю:

- безперешкодно відвідувати державні органи, підприємства, установи, організації, банки та інші кредитно-фінансові установи незалежно від форм власності, військові частини і підрозділи, входити в будь-які виробничі, складські, торговельні та канцелярські приміщення, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації;

- опечатувати каси, касові і службові приміщення, склади та архіви, а при виявленні підробок, фальсифікацій, розкрадань і зловживань - вилучати необхідні документи.

Таким чином, Рахункова Палата Російської Федерації має певну ієрархічну структуру, компетенція її органів строго визначена.

З усього сказаного в цьому розділі слід, що Рахункова палата України - орган вищого державного фінансового контролю, встановлений Конституцією Російської Федерації, що формується законодавчою і виконавчою владою, що має ієрархічну структуру, яка грунтується в діяльності на Конституцію і закони.

Глава 2. Завдання, повноваження, і передумови ефективності діяльності Рахункової Палати

2.1. Завдання Рахункової Палати

В рамках завдань, визначених законодавством, Рахункова палата має організаційної та функціональної незалежністю. До основних завдань Рахункової палати РФ ставляться:

1) організація та здійснення контролю за своєчасним виконанням дохідних і видаткових статей федерального бюджету і бюджетів федеральних позабюджетних фондів за обсягами, структурою та цільовим призначенням, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів і використання федеральної власності;

2) оцінка обгрунтованості доходних і витратних статей проектів федерального бюджету і бюджетів федеральних позабюджетних фондів;

3) фінансова експертиза проектів федеральних законів, а також інших нормативно-правових актів органів державної влади, що передбачають витрати, що покриваються за рахунок коштів федерального бюджету, або що впливають на формування федерального бюджету і бюджетів федеральних позабюджетних фондів;

4) аналіз виявлених відхилень від встановлених показників федерального бюджету і бюджетів федеральних позабюджетних фондів та підготовка пропозицій, спрямованих на їх усунення, а також на вдосконалення бюджетного процесу в цілому;

5) контроль за законністю та своєчасністю руху коштів федерального бюджету і коштів федеральних позабюджетних фондів в Центральному банку РФ, уповноважених банках та інших фінансово-кредитних установах Російської Федерації;

6) регулярне представлення Раді Федерації та Державній Думі інформації про хід виконання федерального бюджету і результати проведених контрольних заходів;

7) контроль за надходженням до федерального бюджету коштів від приватизації державної власності, продажу та управління нею.

В рамках банківської системи Рахункова палата здійснює контроль за діяльністю Центрального банку РФ, його структурних підрозділів, інших банків та кредитно-фінансових установ в частині обслуговування ними федерального бюджету, а також за діяльністю Центрального банку РФ з обслуговування державного боргу Російської Федерації.

Таким чином, Рахункова Палата виконує певну кількість завдань, перед нею поставлених державою.

2.2. Повноваження (компетенція) Рахункової Палати

Рахункова Палата Російської Федерації наділена широкими повноваженнями в сфері фінансового контролю. Об'єктом контролю з боку Рахункової Палати Російської Федерації виступають кошти федерального бюджету, федеральних бюджетних фондів, федеральна собственность.¹

Особливо виділені повноваження Рахункової Палати по контролю за станом державного внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації і за використанням кредитних ресурсів, а саме за:

- управлінням та обслуговуванням державного боргу;

- законністю, раціональністю та ефективністю використання іноземних кредитів і позик, які отримує Урядом Російської Федерації від іноземних держав і фінансових організацій;

- ефективністю розміщення централізованих фінансових ресурсів видаються на поворотній основі;

- надання державних кредитів, а також наданням коштів на безоплатній основі іноземним державам і міжнародним організаціям;

В області функціонування банківської системи Рахункова Палата здійснює контроль за:

- діяльністю Центрального Банку Російської Федерації, його структурних підрозділів, інших банків та кредитно-фінансових установ в частині обслуговування ними федерального бюджету;

- діяльністю Центрального Банку Російської Федерації з обслуговування державного боргу Російської Федерації.

Щодо державної власності Рахункова Палата контролює надходження до федерального бюджету коштів, отриманих від розпорядження державним майном (в тому числі його приватизації, продажу; від управління об'єктами федеральної власності).

¹ Фінансове право, Хімічёва Н.І. Москва, 2004, стор. 130.

Закон визначає коло суб'єктів на який поширюються контрольні повноваження Рахункової Палати. У нього входять:

А) всі державні органи (в тому числі їх апарат) і установи, органи управління федеральними бюджетними фондами;

Б) органи місцевого самоврядування, підприємства, організації, банки, страхові компанії страхові компанії та інші фінансово-кредитні установи, їх спілки, асоціації та інші об'єднання незалежно від видів і форм власності, якщо вони отримують, перераховують, використовують кошти з федерального бюджету або використовують федеральну власність або управляють нею, а також мають надані федеральним законодавством або федеральними органами державної влади податкові, митні та інші пільги і переваги;

В) громадські об'єднання, недержавні фонди та інші недержавні некомерційні організації, на діяльність яких контрольні повноваження Рахункової палати поширюються в частині, пов'язаній з отриманням, перерахуванням або використанням ними коштів федерального бюджету, використанням федеральної власності та управлінням нею, а також в частині наданих федеральним законодавством або федеральними органами державної влади податкових, митних та інших пільг і переваг.

Всі органи державної влади в Російській Федерації, органи місцевого самоврядування, Центральний банк РФ, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) та їх посадові особи зобов'язані надавати за запитами Рахункової палати інформацію, необхідну для забезпечення її діяльності.

У своїй контрольної діяльності Рахункова палата взаємодіє з іншими контрольними органами Російської Федерації. Контрольні органи Президента і Уряду РФ, Федеральна служба контррозвідки, контрольні органи суб'єктів Федерації, правоохоронні органи, Центральний банк, податкові та інші органи, а також органи відомчого контролю зобов'язані сприяти діяльності Рахункової Палати.

Таким чином, область дії контрольних повноважень Рахункової Палати пов'язана з федеральним бюджетом, позабюджетними фондами, і федеральною власністю.

2.3. Види діяльності Рахункової Палати

Рахункова Палати виконує два види діяльності:

- експертно-аналітична, яка в свою чергу ділиться на:

1) аналітичну діяльність;

2) попередній контроль;

3) оперативний контроль;

4) наступний контроль.

Здійснюючи контрольну діяльність Рахункова палата має право проводити ревізії і тематичні перевірки, про результати яких вона інформує Раду Федерації і Державну Думу; при виявленні порушення законів, що тягне за собою кримінальну відповідальність, - передає відповідні матеріали до правоохоронних органів. При проведенні ревізій і перевірок посадові особи Рахункової палати не має права втручатися в оперативну діяльність організацій, а також оприлюднювати свої висновки до завершення ревізії (перевірки) і оформлення в його у вигляді акта (висновку).

Здійснюючи аналітичну діяльність Рахункова Палата Російської Федерації дає аналіз важливим економічно процесів, що відбуваються в державі. Наприклад, у 2004 році Рахункова Палата випустила аналітичну записку «Аналіз процесів приватизації державної власності в Російській Федерації за період 1993 - 2003 роки», в якій «аналізуються підсумки приватизації в Російській Федерації за період 1993-2003 роки з урахуванням раніше проведених Рахунковою палатою Російської Федерації контрольних заходів і матеріалів, отриманих від державних органів Російської Федерації за запитами Рахункової палати Російської Федерації »¹.

Здійснюючи попередній контроль Рахункова Палата Російської Федерації дає висновок на федеральний бюджет Російської Федерації і

¹ Аналіз процесів приватизації державної власності в Російській Федерації за період 1993 - 2003 роки, керівник робочої групи Степашин С. В., Москва, 2004, стор. 1.

проекти федеральних законів, пов'язаних з федеральним бюджетом Російської Федерації.

Оперативний контроль - це сукупність контрольних та експертно - аналітичних заходів, заснованих на:

- аналізу спеціальних форм звітності, які є обов'язковими для учасників бюджетного процесу;

- шляхом комп'ютерної обробки оперативно надаються Мінфіном Росії і Центральним банком Росії копій первинних платіжних документів, на підставі яких здійснювалися операції з коштами федерального бюджету;

- інший обов'язкової фінансової звітності, що подається низкою міністерств і відомств, Банком Росії і кредитними організаціями, уповноваженими здійснювати операції з коштами федерального бюджету;

- узагальненням результатів контрольних заходів, здійснюваних за дорученнями палат Федеральних Зборів і з ініціативи Рахункової палати;

- методом вибіркових експрес-перевірок з метою уточнення окремих параметрів виконання бюджету;

- за допомогою експертних оцінок.

Оперативні контроль здійснюється на протязі всього року. На основі зіставлення оперативних даних за формою, погодженою з Радою Федерації і затвердженої Державною Думою, складається щоквартальний (наростаючим підсумком) оперативний звіт про виконання федерального бюджету за три, шість, дев'ять і 12 місяців. Цей звіт, після затвердження колегією Рахункової Палати, направляється в Державну Думу і Раду Федерації.

В рамках подальшого контролю Рахункова Палата здійснює комплексну документальну ревізію вже виконаного бюджету. Ревізія здійснюється на основі аналізу і обробки максимально можливого числа первинних платіжних документів і перевірки достовірності звітних даних, отриманих в ході зустрічних перевірок учасників бюджетного процесу. Ревізію здійснює спеціально сформована робоча група, що складається з декількох десятків функціональних підгруп. За результатами комплексної документальної ревізії складається кілька сотень первинних актів, а також зведений акт. Підсумки ревізії служать підставою для підготовки Рахунковою палатою висновки на проект подається Кабінетом Міністрів України в Державну Думу закону про виконання федерального бюджету за відповідний рік.

Таким чином, Рахункова Палата здійснює багатогранну діяльність, яку об'єднує важлива деталь - всі види діяльності Рахункової Палати пов'язані з контролем над фінансами.

З усього сказаного в цьому розділі слід, що Рахункова Палата має строго певні рамки повноважень, виконує різнорідну діяльність.

У даній роботі були досягнуті завдання, поставлені у введенні. Виходячи з усього написаного отримуємо, що:

Рахункова Палата України є найвищим органом державного фінансового контролю;

Рахункова Палата має строго певну законом структуру і склад, головними органами якої є Голова Рахункової Палати, заступник Голови Рахункової Палати, аудитори Рахункової Палати, апарат Рахункової Палати і т.д .;

Рахункова Палата має строго певний законом статус;

Рахункова Палата в своїй діяльності спирається на певні принципи. Ними є:

5) Рахункова Палата виконує строго певну кількість завдань, поставлених перед нею державою. Всі завдання прямо або побічно пов'язані з бюджетною політикою держави і державним фінансовим контролем.

6) Законом строго визначені коло суб'єктів на які поширюються контрольні повноваження Рахункової Палати. З Рахункової палатою співпрацюють інші органи державного фінансового контролю на всіх рівнях.

7) Рахункова Палата здійснює кілька видів діяльності. Ними є:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

30 − 20 =