Главімущество алтайського краю

Адміністрація алтайського краю головне управління майнових відносин алтайського краю

Главімущество алтайського краю

Главімущество алтайського краю

АДМІНІСТРАЦІЯ Алтайського краю

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН Алтайського краю

Про затвердження Порядку зберігання та використання технічної документації (технічних паспортів, реєстраційних книг, копій правовстановлюючих документів, оціночної та іншої документації).

Відповідно до федеральними законами від 24.07.2007 № 221-ФЗ «Про державний кадастр нерухомості», від 22.10.2004 № 125-ФЗ «Про архівну справу в Російській Федерації», Наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 18.01.2007 № 19 «Про затвердження Правил організації зберігання, комплектування, обліку та використання документів Архівного фонду Російської Федерації та інших архівних документів в державних і муніципальних архівах, музеях і бібліотеках, організаціях Російської академії наук», постановою Администр ції краю від 04.05.2016 № 153 «Про визначення уповноваженої організації на зберігання документів, що знаходяться за станом на 01.01.2013 в органах і організаціях за державним технічному обліку і (або) технічної інвентаризації»

1. Затвердити Порядок зберігання і використання технічної документації (технічних паспортів, реєстраційних книг, копій правовстановлюючих документів, оціночної та іншої документації).

2. Сектору діловодства (Буркова Е.Н.) ознайомити державних цивільних службовців Головного управління з цим наказом.

3. Начальнику відділу інформатизації (Суслової С.В.) розмістити на загальномережевого ресурсах Головного управління справжній Наказ.

4. Цей Наказ підлягає опублікуванню на офіційному інтернет-порталі правової інформації »(www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

із земельних відносин Н.В. Бабічева

Начальник відділу обліку, управління та розпорядження майном

Начальник сектора діловодства

Голубєва Світлана Анатоліївна

наказом Головного управління

від «__» ____ 2016_ № ______

Порядок зберігання і використання технічної документації (технічних паспортів, реєстраційних книг, копій правовстановлюючих документів, оціночної та іншої документації

1. Цей Порядок організації зберігання, комплектування, обліку та використання технічних документів (далі - Порядок) розроблений відповідно федеральними законами від 24.07.2007 № 221-ФЗ «Про державний кадастр нерухомості», від 22.10.2004 № 125-ФЗ «Про архівну справу в Російській Федерації », Наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 18.01.2007 №19« Про затвердження Правил організації зберігання, комплектування, обліку та використання документів Архівного фонду Російської Федерації та інших архівних документів в державних і муніципальних архівах, музеях і бібліотеках, організаціях Російської академії наук », постановою Адміністрації краю від 04.05.2016 № 153« Про визначення уповноваженої організації на зберігання документів, що знаходяться за станом на 01.01.2013 в органах і організаціях за державним технічному обліку і (або) технічної інвентаризації »

1.1. Постановою Адміністрації краю від 04.05.2016 № 153 «Про визначення уповноваженої організації на зберігання документів, що знаходяться за станом на 01.01.2013 в органах і організаціях за державним технічному обліку і (або) технічної інвентаризації» Алтайское крайове державне унітарне підприємство «Алтайський центр земельного кадастру і нерухомості »(далі - Підприємство) визначено організацією, що здійснює зберігання технічних паспортів, оціночної і інший зберігалася за станом на 01.01.2013 в органах і організаціях за дер дарчі технічному обліку і (або) технічної інвентаризації обліково-технічної документації про об'єкти державного технічного обліку та технічної інвентаризації (реєстраційні книги, реєстри, копії правовстановлюючих документів тощо), які є власністю Алтайського краю (далі - технічна документація).

1.2. Метою Порядку є встановлення єдиних принципів організації зберігання і використання технічної документації на території Алтайського краю.

2. Склад документів архіву

2.1. Технічна документація, утворена в процесі діяльності Підприємства - утворює архівні фонди, які є власністю Алтайського краю.

Положення цього Порядку поширюються на технічну документацію, зазначену в п. 1.1. цього Порядку.

2.2. Архів - підрозділ Підприємства, що представляє собою систематизований звід відомостей (технічної документації) про облікову нерухоме майно та здійснює зберігання, комплектування, облік і використання архівних документів.

2.3. Склад документів архіву:

- закінчене виробництвом інвентарна справа на будівлю, домоволодіння, інженерні мережі, об'єкти благоустрою і т.д.

- обліково - технічна документація (реєстраційні книги, реєстри, копії правовстановлюючих документів тощо)

3. Порядок зберігання технічної документації

3.1. Порядок зберігання технічної документації в Архіві Підприємства здійснюється за хронологічно і / або логічно пов'язаних совокупностям - архівних фондах. В межах архівного фонду архівних документів організовуються по одиницям зберігання.

Технічна документація має постійний термін зберігання, відчуження архіву не допускається.

3.2. Відомості, що містяться в технічній документації, є загальнодоступними, за винятком відомостей, доступ до яких обмежений федеральним законом. Копії технічної документації, що містять загальнодоступні відомості, надаються за запитами юридичних та фізичних осіб.

3.3. Відповідальність за збереження технічної документації несе керівник підприємства відповідно до порядку, встановленого законодавством Російської Федерації.

4. Забезпечення збереження технічної документації

4.1. Нормативні умови зберігання архівних документів забезпечуються:

- створенням оптимальних (нормативних) протипожежного, охоронного, температурно-вологісного, світлового і санітарно-гігієнічного режимів в будівлі і приміщеннях архіву, встановлених законодавством Російської Федерації.

- застосуванням спеціальних засобів зберігання і переміщення архівних документів (стелажі, шафи, сейфи, коробки, папки і ін.).

5. Порядок видачі інформації з архіву

5.1. Підприємство надає фізичним і юридичним особам інформацію про об'єкти капітального будівництва, на підставі Порядку надання копій технічних паспортів, оціночної та іншої документації (реєстраційних книг, реєстрів, правовстановлюючих документів тощо) і що містяться в них відомостей, затвердженого наказом Головного управління майнових відносин Алтайського краю .

Погоджено: Головне управління майнових відносин Алтайського краю Начальник Головного управління А. А. Неверов 2011 р Розпорядження від № затверджено

______________ А.А. Неверов

____________ В.В. Яковлєв

Директор Е.А. Волошина

м Камінь-на-Обі, 2011

1. Загальні положення

1.1. Установа створена в 1961 році на підставі рішення виконавчого комітету крайового Ради депутатів трудящих від 6 червня 1961 року № 364, наказу Міністерства охорони здоров'я РРФСР від 26 липня 1961 року № 324 та рішення виконавчого комітету Кам'янського міської Ради депутатів трудящих від 31 серпня 1961 року № 348.

^ 2. Мета і предмет діяльності Установи

2.1. Цілями створення Установи є:

^ 3. Прийом до Установи

3.1. Прийом до Установи здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації і справжнім Статутом. Порядок прийому встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання в галузі освіти.

^ 4. Освітня діяльність Установи

4.1. Загальні вимоги до організації освітнього процесу в Установі за освітніми програмами різних рівнів освіти встановлюються законодавством Російської Федерації в галузі освіти.

Главімущество Алтайського краю має намір отримати відсотки за прострочені дивіденди "Алтайспіртпрома"

Барнаул. 9 листопада. ІНТЕРФАКС-СИБІР - Головне управління майнових відносин Алтайського краю зможе отримати відсотки за прострочену виплату дивідендів ВАТ "Корпорація" Алтайспіртпром "(визнано банкрутом) після задоволення всіх вимог кредиторів компанії.

За даними Арбітражного суду Алтайського краю, управління належить 7 тис. 650 або 51% звичайних іменних акцій спиртової компанії. Позачерговими загальними зборами акціонерів, оформленим протоколом від 17 липня 2013 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за 2012 рік у розмірі 225 тис. Рублів - по 15 рублів на кожен цінний папір. Главімуществу, таким чином, належало 114,75 тис. Рублів, які повинні були бути виплачені до 16 серпня 2013 року.

Оскільки дивіденди "Алтайспіртпромом" не були виплачені, акціонер звернувся до суду для їх стягнення і відсотків за користування чужими грошовими коштами в розмірі 4,5 тис. Рублів за період з 17 серпня 2013 року по 7 лютого 2014 року. Арбітраж задовольнив вимогу заявника і стягнув з АТ на користь управління 119,27 тис. Рублів, включаючи відсотки.

В результаті компанія виплатила дивіденди, не сплативши відсотки.

Главімущество знову звернулося до суду вже в рамках відкритого справи про банкрутство спіртпрома. Відомство попросило включити до реєстру вимог кредиторів АТ заборгованість за відсотками в ході конкурсного виробництва. Арбітражний суд визнав обґрунтованим претензії управління, але термін включення до реєстру закінчився. І в винесеному 30 жовтня визначенні арбітраж вказав, що заявлена ​​сума подлежащ задоволенню за рахунок майна боржника, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, включених до реєстру.

Як повідомлялося, в жовтні минулого року суд визнав "Алтайспіртпром" банкрутом і відкрив щодо нього конкурсне виробництво. До реєстру вимог кредиторів ВАТ "Корпорація" Алтайспіртпром "включена заборгованість на суму близько 1,2 млрд рублів.

У списку основних кредиторів збанкрутілого підприємства значаться Россельхозбанк (до реєстру вимог включений борг обсягом 428,8 млн руб), банк "Ак Барс" (266,37 млн ​​руб), ТОВ "Змеиногорский виногорілчані завод" (278 млн рублів) і Ощадбанк Росії ( 179,6 млн руб). Всього через суд зажадали відшкодування боргів в процесі банкрутства "Алтайспіртпрома" близько двох десятків компаній.

Корпорація "Алтайспіртпром" створена на базі колишнього Бійського спиртзаводу в червні 2008 року. Виробничі потужності підприємства - понад 600 тис. Декалітрів горілки та понад 900 тис. Декалітрів спирту на рік. До складу корпорації входять "Алтайський винзавод" і "Змеиногорский виногорілчані завод", які також вступили в процедури банкрутства.

Згідно з базою даних "СПАРК-Інтерфакс", 51% акцій "Алтайспіртпрома" належить адміністрації Алтайського краю, 39,27% - ТОВ "Профсервіс".

У Головного управління майнових відносин Алтайського краю новий сайт

Адреса сторінки (http://altairegion-im.ru) і загальне дизайнерське оформлення залишилися колишніми. У структурі сайту з'явилося бічне меню, розташоване зліва на сторінці.

Воно показує вміст розділу, в якому знаходиться користувач. З метою навігації також створена рядок, що відображає послідовність посилань від головної до відкритої сторінки.

Всі новини Головного управління тепер поділяються за тематичною спрямованістю. Для зручного пошуку матеріалів по певній темі досить вибрати цікавий тег в бічному меню розділу «Новості9raquo ;.

Для швидкого доступу до найбільш відвідуваним розділах сайту праворуч на сторінці розташовані іконки. На оновленому порталі до них додалися посилання «кадастровий інженеру», «Аукціони9raquo ;,« Дізнатися свою заборгованість ».

На сьогоднішній день в Главалтайімуществе тривають роботи по оптимізації нового сайту, тому в його структурі можливі невеликі зміни.

З метою поліпшення роботи ресурсу запрошуємо користувачів поділитися своїми зауваженнями та пропозиціями щодо його змісту. Звернення приймаються по електронній пошті [email protected]

Адміністрація Алтайського краю

Головне управління майнових відносин Алтайського краю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 7 = 9