глава оон

Роль Організації Об'єднаних націй в сучасному світі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ

КАФЕДРА ГРОМАДСЬКИХ І ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

«Роль ООН в сучасному світі»

студентка IV-го курсу

Глава 1. ООН як міжнародна організація: сутність та функціонування 4

§1. Причини створення ООН, цілі, принципи та структура

§ 2. Роль ООН в XXI столітті 10

Глава 2. Основні напрямки діяльності ООН в сучасному світі 18

§ 1. Роль ООН у захисті прав людини 18

§ 2. ООН як гарант міжнародного миру і безпеки 22

§ 3. Діяльність ООН щодо поліпшення екологічної ситуації в світі 23

Список використаної літератури 30

Для написання реферату з дисципліни «Політологія» мною була обрана тема-«Роль Організації Об'єднаних Націй в сучасному світі». На мій погляд, ця тема заслуговує на увагу, так як ООН одна з небагатьох організацій, яка вирішує такі проблеми світового масштабу, як: боротьба з бідністю, звільнення від страху, забезпечення стабільного майбутнього, поліпшення екологічної ситуації тощо Після свого створення більше ніж півстоліття тому в умовах катастрофічних наслідків всесвітньої війни ООН втілювала найбільшу надію людства на справедливе і мирна глобальна співпраця. Що стосується України, то ООН була чи не єдиною трибуною, з якої український народ міг би донести міжнародному співтовариству інформацію про себе.

Тому, актуальною цю тему можна назвати тому, що на сьогоднішній день Україна, як і інші країни світу стикається з низкою соціально - економічних і політичних проблем і ООН є однією з тих організацій, яка допоможе вирішити питання економічного розвитку та забезпечення соціального захисту населення, прискорити інтеграцію економіки України в європейський і світовий простір.

Метою даної роботи є необхідність охарактеризувати труднощі і напрямки діяльності ООН у вирішенні актуальних проблем сучасного світу, в тому числі охарактеризувати взаємини ООН з Україною.

Для досягнення мети допоможе вирішення наступних завдань:

розгляд причин виникнення ООН, принципи її діяльності та організаційну структуру;

охарактеризувати проблеми, які вирішує ООН на сучасному етапі і з якими труднощами стикається ООН при вирішенні проблем у всьому світі;

розкрити роль ООН у захисті прав людей, у закріпленні світу і безпеки, а також, в діяльності щодо поліпшення екології в світі.

Глава 1. ООН як міжнародна організація: сутність та функціонування.

§1. Причини створення ООН, цілі, принципи та структура функціонування.

Створення в 1945 році Організації Об'єднаних Націй знаменувало собою новий етап в історії світової спільноти. Погодившись прийнятий її Статут і встановивши діючу систему міжнародного співробітництва, уряду визнали за необхідне будувати відносини між державами на основі, повністю відрізняється від структур, які протягом багатьох століть обумовлювали виникнення постійних конфліктів і несли людству невимовні страждання.

Назва - «Об'єднані Нації» було запропоновано президентом Сполучених штатів Франкліном Д. Рузвельтом. Вперше воно прозвучало під час другої світової війни в "Декларації Об'єднаних Націй» від 1 січня 1942 року, коли представники 26 держав зобов'язалися від імені своїх урядів продовжувати спільну боротьбу проти країн «осі».

Статут ООН був розроблений представниками 50 країн на що відбулася 25 квітня-26 червня 1945 року в Сан-Франциско Конференції Об'єднаних Націй, присвяченій створенню міжнародної організації. В основу їх роботи були покладені пропозиції, вироблені представниками Китаю, Радянського Союзу, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів в Думбартон-Оксі в серпні - жовтні 1944 року. Статут був підписаний 26 червня 1945 року представниками 50 країн; Польща, не представлена ​​на Конференції, підписала його пізніше і стала одним з 51 початкового держави-члена.

Офіційною датою створення Організації Об'єднаних Націй є 24 жовтня 1945 року, коли Статут був ратифікований Китаєм, Радянський Союзом, Сполученим Королівством, Сполученими Штатами, Францією і більшістю інших що підписали його. 24 жовтня відзначається щорічно як день Організації Об'єднаних Націй [5, с. 11-13].

Відповідно до Статуту, Організація Об'єднаних Націй переслідує такі цілі:

підтримувати міжнародний мир і безпеку;

розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності і самовизначення народів;

здійснювати багатостороннє співробітництво у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру й у заохоченні і розвитку поваги до прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії;

бути центром для узгодження дій націй у досягненні цих загальних цілей.

Для досягнення зазначених цілей Організація та її члени діють відповідно до таких принципів:

суверенна рівність всіх її членів;

сумлінне виконання прийнятих на себе за Статутом зобов'язань;

вирішення міжнародних суперечок мирними засобами;

утримання в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави;

надання Організації всебічної допомоги у всіх діях, які здійснюються нею відповідно до Статуту, і утримання від надання допомоги будь-якій державі, проти якого ООН вживає заходів превентивного чи примусового характеру;

забезпечення Організацією того, щоб держави, які не є її членами, діяли відповідно до цих принципів, оскільки це може виявитися необхідним для підтримання міжнародного миру і безпеки;

невтручання Організації Об'єднаних Націй в справи, по суті входять у внутрішню компетенцію будь-якої держави (цей принцип, однак, не впливає на застосування примусових заходів у випадках загрози миру, порушень миру й актів агресії) [3, с. 12-13].

Для того щоб реалізувати свої цілі були засновані шість головних органів Організації Об'єднаних Націй, до яких відносяться:

1. Генеральна Асамблея. Генеральна Асамблея є головним дорадчим органом. Вона складається з представників всіх держав-членів, кожна з яких має один голос. Рішення з таких важливих питань, як рекомендації щодо підтримання миру та безпеки, прийом нових членів і бюджетні питання, вимагають більшості в дві третини голосів. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів.

глава оон

Мал. 1.1 - Структура Організації Об'єднаних Націй [7]

2. Рада Безпеки. Рада Безпеки, згідно зі Статутом, несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки.

До складу Ради входять 15 членів: 5 постійних членів - Китаю, Радянського Союзу, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів і Франції - і 10 членів, які обираються Генеральною Асамблеєю на дворічний термін.

Кожен член Ради має один голос. Рішення з питань процедури вважаються прийнятими, коли за них подані голоси не менше 9 з 15 членів Ради. Для прийняття рішень з питань істоти потрібно 9 голосів, включаючи співпадаючі голоси всіх п'яти постійних членів Ради. Це - правило «одноголосності великих держав», часто зване «вето». Всі п'ять постійних членів в той чи інший час здійснювали право вето. Якщо постійний член не підтримує рішення, але не хоче блокувати його прийняття шляхом застосування вето, він може утриматися при голосуванні.

3. Економічну і соціальну раду. Економічну і соціальну раду був заснований Статутом в якості головного органу по координації економічної і соціальної діяльності Організації Об'єднаних Націй і спеціалізованих установ та інститутів, відомих під назвою «система організацій Організації Об'єднаних Націй».

До складу Ради входять 54 членів, які обираються терміном на три роки. Щорічно обираються 18 членів на трирічний термін для заміни 18 членів, трирічний термін яких закінчився.

Рішення в Економічній і Соціальній Раді приймаються простою більшістю голосів; кожен член Ради має один голос.

4. Рада з Опіки. При створенні міжнародної системи опіки Статутом було засновано Рада з Опіки в якості одного з головних органів Організації Об'єднаних Націй, і на нього було покладено завдання зі спостереження за управлінням підопічними територіями, включеними в систему опіки. Основні цілі системи опіки - сприяти «прогресу населення підопічних територій і його прогресивному розвитку в напрямку до самоврядування або незалежності».

Рада з Опіки діє під егідою Генеральної Асамблеї або - в разі «стратегічного району» - під егідою Ради Безпеки.

Рішення в Раді з Опіки приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Ради має один голос.

Рада збирається на щорічні сесії, зазвичай в середині року. У разі необхідності він також проводить спеціальні сесії.

5. Міжнародний Суд. Міжнародний Суд є головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй. Його Статут становить невід'ємну частину Статуту Організації Об'єднаних Націй.

В Суд можуть звертатися учасники його Статуту, в число яких автоматично входять всі члени Організації Об'єднаних Націй. Держава, яка не є членом ООН, може стати учасницею Статуту на умовах, що визначаються в кожному окремому випадку Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки.

2. оон: цілі, завдання, структура Статут ООН. Цілі і принципи діяльності

Статут ООН. Цілі і принципи діяльності.

Члени Організації. Офіційні мови.

Генеральна Асамблея. Рада Безпеки.

Економічний і соціальний рада. Рада по опіці.

Секретаріат. Генеральний секретар.

Правила процедури головних органів ООН. Бюджет ООН.

Статут ООН. Цілі і принципи діяльності.

Статут Організації Об'єднаних Націй складається з преамбули та 19 глав, що охоплюють 111 статей. Невід'ємною Частиною Статуту ООН вважається Статут Міжнародного Суду.

Статутом передбачено створення шести головних органів Організації Об'єднаних Націй: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальна рада, Рада з Опіки, Міжнародний Суд і Секретаріат. Однак система Організації Об'єднаних Націй набагато ширше, в її склад входять 15 установ і кілька програм і органів. ООН також має відділення в Женеві, Відні і Найробі.

Наступні органи подають доповіді безпосередньо Генеральної Асамблеї.

глава оон

Метою даного спецкурсу є систематизоване вивчення більш ніж шістдесятирічного періоду діяльності Організації Об'єднаних.

глава оон

У 1945 р Україна стала однією з держав засновників оон, був визнаний внесок українського народу в перемогу над фашизмом та зміцнення.

глава оон

Правила (стандарт) аудиторську діяльність «Мета і основні принципи, пов'язані з аудитом бухгалтерської звітності» 17

глава оон

Реєструючи в 1965 р в Америці Міжнародне Товариство Свідомість Крішни, Шріла Прабхупада так визначив його цілі і завдання

глава оон

Проекту "Конституції рф", разработаннаго в надрах ЦРУ і умитаго російською кров'ю в жовтні літа 1993, що не Основному Законі преступнаго.

глава оон

Проекту "Конституції рф", разработаннаго в надрах ЦРУ і умитаго російською кров'ю в жовтні літа 1993, що не Основному Законі преступнаго.

глава оон

Проекту "Конституції рф", Міжнародний пакт про громадянські і політичні права оон, Статут оон ... відмовившись таким чином від життєдіяльності.

глава оон

Тво, тим порушивши ст. 5 п. 3 фіктівнаго проекту "Конституції рф", разработаннаго в надрах ЦРУ і умитаго російською кров'ю в жовтні літа.

глава оон

ЦРУ і умитаго російською кров'ю в жовтні літа 1993, що не Основному Законі преступнаго спільноти з назвою "Держава Російська Федерація".

глава оон

Цілі і завдання адміністрування. Додавання чи видалення користувачів. Надання їм допомоги

Глава ООН назвав Кувейт надійним партнером організації в прагненні досягти миру і безпеки в усьому світі

ОРЕНДА-НОВИНИ. Врегулювання конфлікту в Ємені, в Сирії та Лівії, підтримка Іраку в боротьбі з ІГІЛ, поліпшення становища палестинців, а також подолання кризи в Перській затоці - у всіх цих питаннях Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розраховує на допомогу Кувейту. Про це він сказав після зустрічі з Еміром Шейхом Сабах аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабах в столиці країни, Кувейті.

Глава ООН також подякував уряду за підтримку гуманітарної діяльності. «Схвалення заслуговує не тільки те, що Кувейт грає лідируючу роль в гуманітарній області, а й його мудрість, прагнення до взаєморозуміння, яке країна виявляє в тому, що стосується конфліктів в регіоні, - підкреслив Генеральний секретар. - У Кувейту немає своєї особливої ​​«порядку денного». Його «повестка9raquo; - мир та взаєморозуміння ».

Саме тому, за словами глави ООН, він підтримує посередницьку роль Кувейту в подоланні кризи в Перській затоці. Гутерріш назвав його надійним партнером ООН у прагненні досягти миру і безпеки в усьому світі.

Відповідаючи на питання про перспективи початку переговорів щодо Ємену в Кувейті, Генеральний секретар підкреслив, що зараз йде робота по створенню умов, необхідних для виходу з глухого кута. Він додав, що його Спецпосланець Ульд Шейх Ахмед намагається домогтися того, щоб аеропорт столиці Сана і порт Ходейда змогли приймати гуманітарну допомогу. «Я дуже сподіваюся, що сторони зможуть досягти угоди, яка дозволить [цих об'єктів інфраструктури] Ходейда і Сани повноцінно функціонувати, а отже, задовольнити потреби єменців, які переживають жахливі страждання, - сказав Антоніу Гутерріш. - Ми зобов'язані проявити непохитність і солідарність з ними ».

З Кувейту Генеральний секретар відправився в Ізраїль, де він проведе зустрічі з лідерами Палестини і Ізраїлю.

Глава ООН закликав держави діяти на п'яти напрямках з метою розв'язання кризи біженців

Сьогодні в ході прес-конференції в Нью-Йорку Генеральний секретар ООН заявив, що світ повинен більш активно реагувати на кризу в сфері біженців. У зв'язку з цим він запропонував багатим країнам тримати свої кордони відкритими, а також збільшити квоту на переселення біженців з бідних країн. Антоніу Гутерріш порадив наслідувати приклад Уганди в питанні надання притулку і повідомив, що сьогодні ввечері відправляється з візитом в цю країну.

Генеральний секретар ООН нагадав, що захист біженців - це не просто прояв солідарності або співчуття, а обов'язок держав-членів, закріплена в міжнародному праві і, зокрема, в Конвенції ООН щодо захисту біженців 1951 року і багатьох регіональних правових документах.

«З метою розв'язання кризи біженців я закликаю міжнародну спільноту вжити заходів на п'яти напрямках», - заявив Генеральний секретар на прес-конференції, приуроченій до Всесвітнього дня біженців.

У зв'язку з цим глава ООН закликав:

відновити цілісність міжнародного режиму захисту біженців

домагатися врегулювання конфліктів, що породжують потоки біженців

збільшити фінансування на проекти з надання гуманітарної допомоги біженцям

надати допомогу бідним державам, які приймають найбільше число біженців

збільшити квоту на переселення біженців в багаті країни

«Наш обов'язок - більш активно проявляти солідарність з глобальним Півднем, де осідає більша частина біженців. Я також прошу розвинені країни світу збільшити квоти на розселення біженців, щонайменше, до рівня дворічної або трирічної давності », - сказав Антоніу Гутерріш.

Глава ООН засудив практику деяких держав, пов'язану із закриттям кордонів і відправкою шукачів притулку назад в ті країни, де існують загрози їхньому життю і безпеці.

Антоніу Гутерріш подякував державам, які зустрічають біженців з розпростертими обіймами. Як приклад глава ООН навів Ліван, Кенію, а також Уганду, яка приймає 1,3 млн. Біженців. Ця маленька бідна країна дала притулок в три рази більше біженців з Південного Судану, ніж європейські країни. При цьому Уганда не просто розселяє цих людей в табори для біженців, але намагається також інтегрувати їх у суспільство, виділяючи їм наділи землі.

Говорячи про своє поїздці в Уганду, глава ООН заявив, що її мета - виявити солідарність з угандійським народом і біженцями в цій країні.

Генеральний секретар ООН нагадав, що в цьому році під егідою Генеральної Асамблеї буде проведено два засідання високого рівня, присвячених захисту біженців і мігрантів. Говорячи про мігрантів, він підкреслив, що мова йде про людей, які шукають кращого життя і кращого заробітку, і на відміну від біженців не потребують міжнародного захисту від переслідувань і насильства.

Відповідаючи на питання журналістів, Антоніу Гутерріш підтвердив, що має намір побувати в Вашингтоні, де зустрічатиметься з конгресменами. Інших зустрічей у нього в столиці США не заплановано.

Коментуючи питання по Гаїті, Генеральний секретар ООН розповів про зусилля по реалізації нової стратегії боротьби з холерою в Гаїті. Він оголосив про призначення колишньої глави Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Жозетт Ширан своїм спеціальним посланником високого рівня для мобілізації коштів на боротьбу з холерою в Гаїті. Вона погодилася виконувати цю роботу за один долар США в рік.

Глава ООН намітив план дій на найближче майбутнє

глава оон

Сьогодні був опублікований щорічну доповідь Генерального секретаря ООН про роботу Організації. Він буде представлений на розгляд делегатів 62-ї сесії Генеральної Асамблеї. Для Пан Гі Муна ця доповідь стала першим. Він виклав в ньому план дій на найближче майбутнє. Особливу увагу глава ООН приділив досягненню цілей розвитку тисячоліття та реформу ООН.

Сьогодні був опублікований щорічну доповідь Генерального секретаря ООН про роботу Організації. Він буде представлений на розгляд делегатів 62-ї сесії Генеральної Асамблеї. Для Пан Гі Муна ця доповідь стала першим. Він виклав в ньому план дій на найближче майбутнє. Особливу увагу глава ООН приділив досягненню цілей розвитку тисячоліття та реформу ООН. Він також закликав об'єднати зусилля міжнародної спільноти з тим, щоб покінчити зі стражданнями населення Дарфура.

«Ніде в світі становище в галузі прав людини та гуманітарна ситуація не є більший виклик, ніж в Дарфурі. Триваючий в Дарфурі конфлікт ставить під загрозу не тільки життю ні в чому не винних людей і моральне зобов'язання забезпечувати їх захист, а й довіру до ООН », - йдеться в доповіді.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 56 = 63