Геннадій россо

Група Компаній ПІК затвердила новий склад Правління

Москва, 27 липня 2015 року - Група Компаній ПІК, один з провідних російських девелоперів масштабних житлових проектів в Москві, Московській області і інших регіонах Росії, повідомляє про освіту нового складу Правління ПАТ «Група Компаній ПІК».

 1. Тясто Михайло Станіславович - Віце-президент - Директор по промисловості і будівництву ПАТ «Група Компаній ПІК»;
 2. Титов Олександр Валентинович - Віце-президент з економіки та фінансів - Фінансовий директор ПАТ «Група Компаній ПІК»;
 3. Стрибунців Олександр Сергійович - Віце-президент з планування та координації операційної діяльності - Директор Департаменту фінансового планування і аналізу ПАТ «Група Компаній ПІК»;
 4. Свібло Владислав Володимирович - Віце-президент з розвитку земельних активів ПАТ «Група Компаній ПІК»;
 5. Семікова Наталія Олександрівна - Віце-президент по взаємодії з органами влади ПАТ «Група Компаній ПІК»;
 6. Алмазов Олексій Андреасовіч - Віце-президент з проектування ПАТ «Група Компаній ПІК»;
 7. Кондратьєв Станіслав Володимирович - Віце-президент - Директор Департаменту продукту ПАТ «Група Компаній ПІК»;
 8. Якушечкін Максим Євгенович - Віце-президент - Директор Дирекції по м Москві ПАТ «Група Компаній ПІК»;
 9. Россо Геннадій Генріевіч - Віце-президент - Директор Департаменту продажів ПАТ «Група Компаній ПІК»;
 10. Козлов Олексій Олександрович - Віце-президент - Директор Дирекції по Московській області ПАТ «Група Компаній ПІК»;
 11. Хапачев Борис Миколайович - Віце-президент з організаційного розвитку та технологізації ПАТ «Група Компаній ПІК»;
 12. Борисенков В'ячеслав Олександрович - Віце-президент з загальних питань ПАТ «Група Компаній ПІК».

Термін дії повноважень нового складу Правління ПАТ «Група Компаній ПІК» почнеться з 29 липня 2015 року та триватиме до 28 липня 2016 року. Функції Голови Правління буде виконувати президент Групи Сергій Гордєєв.

геннадий россо

Повідомлення про істотний факт

"Про окремі рішення, прийняті радою директорів емітента"

"Повідомлення про інсайдерську інформацію"

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента (для некомерційної організації - найменування) Публічне акціонерне товариство

"Група Компаній ПІК"

1.2. Організаційно-правова форма емітента ПАТ "Група Компаній ПІК"

1.3. Місце знаходження емітента Російська Федерація, 123242, г. Москва, ул. Барикадна, д.19, стр.1

1.4. Свідоцтво про Державну емітента 1027739137084

1.5. ІПН емітента 7713011336

1.6. Унікальний код емітента, присвоєний реєструючим органом 01556-А

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

2. Зміст повідомлення

"Про окремі рішення, прийняті радою директорів емітента"

2.1. Кворум засідання ради директорів емітента: в засіданні Ради директорів ПАТ "Група Компаній ПІК" взяли участь 9 з 9 членів Ради директорів. Відповідно до пункту 2 статті 32 Статуту ПАТ "Група Компаній ПІК" кворум для проведення засідання Ради директорів був.

2.2. Результати голосування з питань про прийняття рішень:

Згідно п.3 ст. 32 Статуту Товариства рішення з цих питань приймаються більшістю голосів беруть участь в голосуванні членів Ради директорів.

2.2.1. Про освіту нового складу Правління ПАТ "Група Компаній ПІК".

Голосування: За: 9, Проти: немає, Утримався: немає.

2.2.2. Про схвалення угоди беспоставочний форвард на глобальні депозитарні розписки, укладеної між ПАТ "Група Компаній ПІК" та Банком ВТБ (ПАТ) 30.06.2017 на умовах генерального угоди про термінових угодах на фінансових ринках від 30.06.2017, в рамках визначення пріоритетних напрямків діяльності ПАТ " Група Компаній ПІК "відповідно до підпункту 1 пункту 2 статті 29 Статуту ПАТ" Група Компаній ПІК ".

Голосування: За: 9, Проти: немає, Утримався: немає.

2.3. Зміст рішень, прийнятих Радою директорів Емітента:

2.3.1. Утворити Правління ПАТ "Група Компаній ПІК" в наступному складі:

1. Івакін Денис Анатолійович - Віце-президент - директор Департаменту дизайну ПАТ "Група Компаній ПІК";

2. Титов Олександр Валентинович - Віце-президент з економіки та фінансів - фінансовий директор ПАТ "Група Компаній ПІК";

3. стрибуни Олександр Сергійович - Віце-президент - операційний директор ПАТ "Група Компаній ПІК";

4. Свібло Владислав Володимирович - Віце-президент з розвитку земельних активів ПАТ "Група Компаній ПІК";

5. Семікова Наталія Олександрівна - Віце-президент по початково-дозвільної документації та земельно-майнових відносин ПАТ "Група Компаній ПІК";

6. Алмазов Олексій Андреасовіч - Віце-президент з проектування ПАТ "Група Компаній ПІК";

7. Кондратьєв Станіслав Володимирович - Віце-президент - Директор Департаменту продукту ПАТ "Група Компаній ПІК";

8. Якушечкін Максим Євгенович - Віце-президент - Директор Дирекції по м Москві ПАТ "Група Компаній ПІК";

9. Россо Геннадій Генріевіч - Віце-президент - Директор Департаменту продажів ПАТ "Група Компаній ПІК";

10. Козлов Олексій Олександрович - Віце-президент - Директор Дирекції по Московській області ПАТ "Група Компаній ПІК";

11. Фарбер Ігор Аркадійович - Генеральний директор ТОВ "Маяк";

12. Борисенков В'ячеслав Олександрович - Віце-президент з загальних питань ПАТ "Група Компаній ПІК";

13. Нові з филистимлянами Ельбрус Керменовіч - Генеральний директор АТ "ПІК-Індустрія";

14. Тихомиров Ілля Васильович - Директор департаменту інформаційних технологій ПАТ "Група Компаній ПІК".

Функції Голови Правління покладаються на Президента ПАТ "Група Компаній ПІК" Гордєєва Сергія Едуардовича.

Термін дії повноважень нового складу Правління ПАТ "Група Компаній ПІК" починається з 28 липня 2017 року і закінчується 27 липня 2018 року.

2.3.2. Схвалити операцію беспоставочний форвард на глобальні депозитарні розписки, укладену між ПАТ "Група Компаній ПІК" та Банком ВТБ (ПАТ) 30.06.2017 на умовах генерального угоди про термінових угодах на фінансових ринках від 30.06.2017, в рамках визначення пріоритетних напрямків діяльності ПАТ "Група компаній ПІК "відповідно до підпункту 1 пункту 2 статті 29 статуту ПАТ" Група компаній ПІК "на умовах, викладених в Додатках 1,2,3, які є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Інші умови угоди згідно з додатками:

Додаток 1: Генеральна угода про термінових угодах на фінансових ринках від 30.06.2017 р .;

Додаток 2: Підтвердження по Угоді беспоставочний форвард на глобальні депозитарні розписки від 30.06.2017 р .;

Додаток 3: Договір купівлі-продажу глобальних депозитарних розписок від 30.06.2017 р

2.4. Дата проведення засідання ради директорів емітента, на якому прийнято відповідні рішення: "25" липень 2017 року.

2.5. Дата складання і номер протоколу засідання ради директорів емітента, на якому прийнято відповідні рішення: Протокол № 10 від 25.07.2017 р

3.1. Віце-президент з економіки та фінансів - фінансовий директор

ПАТ "Група Компаній ПІК"

підпис І.О. Прізвище

3.2. Дата "25" липень 2017 р

Дане повідомлення надано безпосередньо Суб'єктом розкриття інформації або Поширювачем інформації та опубліковано відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами емісійних цінних паперів №454-П, затвердженим Банком Росії 30 грудня 2014 року, або Положенням про вимоги до порядку і термінів розкриття інформації, пов'язаної з діяльністю акціонерних інвестиційних фондів і керуючих компаній пайових інвестиційних фондів, а також до змісту інформації, що розкривається, затвердженим Наказом ФСФР Росії від 22 Червня я 2005р. №05-23 / пз-н.

За зміст повідомлення і наслідки його використання інформаційне агентство «AK&M »відповідальності не несе.

геннадий россо

Рада директорів ПАТ "Група компаній" ПІК "обрав новий склад правління товариства. Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на її офіційному сайті.

Функції голови правління покладаються на президента ПІК Гордєєва Сергія Едуардовича, повідомляє компанія.

До складу правління також увійшли: віце-президент - директор по промисловості і будівництву компанії Михайло Тясто, віце-президент з економіки та фінансів - фіндиректор Олександр Титов, віце-президент з планування та координації операційної діяльності - директор департаменту фінпланірованія і аналізу Олександр стрибуни, віце -президент з розвитку земельних активів Владислав Свібло, віце-президент по взаємодії з органами влади Наталя Семікова, віце-президент з проектування Олексій Алмазов, віце-президент - директор департаменту Станіслав Кондратьєв, віце-президент - директор дирекції по Москві Максим Якушечкін, віце-президент - директор департаменту продажів Геннадій Россо, віце-президент - директор дирекції з Московської області Олексій Козлов, віце-президент по оргразвітію та технологізації Борис Хапачев, віце-президент з загальних питань В'ячеслав Борисенков.

Термін дії повноважень нового складу правління починається з 29 липня 2015 року і закінчується 28 липня 2016 р

геннадий россо

капітал ВАТ «Група компаній ПІК» (29,9%), інвестиції в нерухомість і девелоперські проекти.

Угода У 2016 році Гордєєв купив девелоперську компанію «Мортон» і перепродав її групі ПІК. Згідно з офіційною звітністю ПІК, сума угоди склала 11,7 млрд рублів, при цьому борг групи зріс на 52,3 мільярда рублів.

партнери Разом з Гордєєвим групою ПІК володіють Олександр Мамут (№40, 16%) і Микаил Шішханов (№44, 9,8%).

пристрасть Захоплюється архітектурою. У грудні 2006 року заснував Фонд «Русский Авангард», завдання якого збереження архітектурної спадщини. Придумав власний проект культурного розвитку Пермі і сприяв проведенню резонансної виставки Марата Гельмана «Русское бідне». Близько 10 років спонсорує приватний театр - «Студію театрального мистецтва» під керівництвом Сергія Женовача.

хобі Захоплюється архітектурою. Сам розробив проект свого заміського будинку з садом недалеко від Лондона.

 1. Був наймолодшим в Росії сенатором і в період з 2007 по 2010 рр представляв Пермський Край в Раді Федерації.
 2. У листопаді 2015 року стало відомо, що Гордєєв інвестував $ 10 млн у проект Ілона Маска зі створення нового виду транспорту - Hyperloop.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

26 − 17 =